Voorzitter
Dirk Keizer
voorzitter@curlycoatedretriever.net

Secretaris
Hannie Warendorf
Oranjepolderhof 23
2493 VC Den Haag
secretaris@curlycoatedretriever.net
tel. 070 3964588 / 0625496373                           

Penningmeester
Conny Witteveen- Smit
penningmeester@curlycoatedretriever.net

Ledenadministratie
vacant

Bestuurslid

Thea de Bruin
thea@curlycoatedretriever.net

Bankrekening CCRCN

NL58INGB0009142778
t.n.v. Curly Coated Retriever Club Nederland
BIC: INGBNL2A

Incassant ID CCRCN

NL77ZZZ273030620000

Curly Express

Hannie Warendorf
secretaris@curlycoatedretriever.net

Piet en Dieneke Kerkvliet
redactie@curlycoatedretriever.net

Ereleden

Janneke Leunissen-Rooseboom
Harm van Egmond †
Ineke van Beekum †