De Curly Coated Retriever Club Nederland organiseert voor het eerst in haar vijftienjarig bestaan een Club Diploma Dag, met ondersteuning van de Chesapeake Bay Retrieverclub Nederland. 

De Club Diploma Dag, met C, B of A proeven, is gepland voor zondag 29 november op de terreinen van De Waltakke, Bolksbeekweg 7, 7241 PH Lochem.

Voorjagers die lid zijn van hun rasvereniging, kunnen hun Curly Coated Retriever of Chesapeake Bay Retriever nog voor deze dag inschrijven. Voor de andere Retrieverrassen is de limiet bereikt. Er is plaats voor 54 combinaties.De inschrijfkosten bedragen per hond € 40,-, leden van de CCRCN betalen € 35,-. De volgorde van binnenkomst van de betaling bepaalt de volgorde van de inschrijving. De inschrijving sluit op 19oktober 2020. Inschrijven kan hier. Publiek is niet toegestaan.

CDD2020

Iedere aanwezige moet op de dag zelf een COVID-verklaring overhandigen. 
De CCRCN laat deze Club Diploma Dag doorgaan tenzij, naar het oordeel van het bestuur, verdergaande Coronabeperkingen de haalbaarheid van deze dag op losse schroeven stellen of onmogelijk maken.

Proeven

Op een Club Diploma Dag wordt een aantal vast omschreven proeven afgelegd in de categorieën C, B en A. Bij voldoende prestatie wordt het C-, B- of A-diploma verkregen.
Bij de vijf C-proeven (A t/m E) ligt de nadruk op appèl en eenvoudig apporteerwerk met uitsluitend standaard clubdummy's van 500 gram.

De C- proef bestaat uit vijf onderdelen.

A. Aangelijnd en los volgen.

B. Uitsturen en komen op bevel. A+B worden gecombineerd uitgevoerd 

C. Houden van de aangewezen plaats.

D. Kort apport te land. C+D worden gecombineerd uitgevoerd

E. Apport uit diep water.


Bij de drie B-proeven (F, G en H) ligt de nadruk op het apporteren.Er wordt gewerkt met standaard clubdummy’s van 500 gram.De B-proef bestaat uit drie onderdelen.

F. Verloren apport te land.

G. Markeerapport te land.

H. Apport over diep water.


Als de hond de C- en B-proeven succesvol heeft afgelegd en het gemiddelde voor de apporteeronderdelen minimaal een zeven is, mag de hond meedoen aan de A-proef. De A-proeven worden afgelegd met wild (duif en eend).De A-proef bestaat uit twee onderdelen.

I. Dirigeerproef te land.

J. Apport van verre loper over (breed) water (sleep).

De minimumleeftijd om mee te mogen doen is in de C-klasse 9 maanden.in de B-klasse 12 maanden.in de A-klasse 18 maanden.
De eigenaar is verantwoordelijk voor de inschrijving in de juiste klasse. Indien tijdens of na de wedstrijd blijkt dat is ingeschreven in een onjuiste klasse volgt diskwalificatie e/o verwijdering uit de uitslag.

Op deze Club Diploma Dag is het Jacht Proeven Reglement van de CCRCN van toepassing. 

COVID-19

Voor alle voorjagers, keurmeesters, helpers en leden van de organisatie is het COVID-19 Reglement van de CCRCN op dit evenement van toepassing. Elke voorjager, keurmeester, helper, proefhoofd, lid van de organisatie en de fotograaf moet bij aankomst een ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring COVID-19 model ORWEJA  aan het secretariaat overhandigen. Uitsluitend na het inleveren van deze gezondheidsverklaring COVID-19 is deelname aan deze Club Diploma Dag mogelijk.

Publiek

In verband met de Coronabeperkende maatregelen is publiek niet toegestaan. Uitsluitend de voorjagers en hun honden, keurmeesters, helpers, groepshoofden, organisatoren en de fotograaf  zijn welkom op deze dag. Zie het COVID-19 Reglement.

Foto’s

De fotograaf tijdens de Club Diploma Dag is Fred Bekema. Op een later tijdstip zal bekend gemaakt worden hoe de foto’s besteld kunnen worden.

AVG

De CCRCN verwerkt de uitslagen, voorzien van foto’s, voor publicatie in het Clubblad en op de website.

Annuleren

Het is mogelijk dat een eerder gedane inschrijving wordt / moet worden geannuleerd. Dit is de procedure die gehanteerd wordt bij annuleren door zowel voorjagers als organisatie. 

Contact

Thea de Bruin secretaris@curlycoatedretriever.net

Conny Witteveen penningmeester@curlycoatedretriever.net

Aad Witteveen (JPC) witteveen@curlycoatedretriever.net