Voorzitter
Vacature
voorzitter@curlycoatedretriever.net

Secretaris
Thea de Bruin
Elzenhof 3
3645 EP Vinkeveen
secretaris@curlycoatedretriever.net
tel. 029 7323462 / 06 12398322

Penningmeester
Conny Witteveen-Smit
penningmeester@curlycoatedretriever.net

Ledenadministratie
Gera Toeters
ledenadministratie@curlycoatedretriever.net

Bestuursleden
Gera Toeters
ledenadministratie@curlycoatedretriever.net
Annemieke van Luijk-Grevelink
annemieke@curlycoatedretriever.net

Bankrekening CCRCN
NL58INGB0009142778
t.n.v. Curly Coated Retriever Club Nederland
BIC: INGBNL2A

Incassant ID CCRCN
NL77ZZZ273030620000

Curly Express
Thea de Bruin
secretaris@curlycoatedretriever.net
Piet en Dieneke Kerkvliet
redactie@curlycoatedretriever.net

Ereleden
Janneke Leunissen-Rooseboom
Harm van Egmond †
Ineke van Beekum †