Curly Weekend 2021

Kampioenschapsclubmatch en Doe Dag
Georganiseerd door de Curly Coated Retriever Club Nederland
18 en 19 september 2021
De Waltakke, Bolksbeekweg 7, 7241PH Lochem

Reserveren maaltijden

Deadline voor reserveren maaltijden: 29 augustus 2021

Aantal deelnemers aan de maaltijden

Bestellen voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. Kinderen onder 3 jaar gratis. Als dit van toepassing is graag even contact opnemen met de organisatie.

Voor bovengenoemd aantal personen bestel ik hierbij onderstaande maaltijden.

De bestelling wordt definitief na het voldoen van de rekening.
De rekening ontvangt u van de penningmeester.
De rekening moet voldaan zijn uiterlijk 8 september 2021.
Afbestellen is mogelijk tot 10 september 2021. In dat geval wordt het volledige bedrag terugbetaald.

Voor de CCRCN AVG verklaring zie website CCRCN.

Curly Coated Retriever Club Nederland
NL58 INGB 0009 1427 78 ten name van de Curly Coated Retriever Club Nederland
BIC INGBNL2A
penningmeester@curlycoatedretriever.net/ secretaris@curlycoatedretriever.net

captcharefresh