Club Diploma Dag CCRCN 2020

Club Diplomadag 29 november 2020 georganiseerd door de Curly Coated Retriever Club Nederland met ondersteuning van de Chesapeake Bay Retrieverclub Nederland
De Waltakke, Bolksbeekweg 7, 7241PH Lochem.
Deadline voor aanmelden: 19 oktober 2020
Elke voorjager kan slechts met een hond deelnemen.

Eigenaar

Hond

Diplomadag

Inschrijfgeld €40,00, voor leden CCRCN €35,00

De eigenaar is verantwoordelijk voor de inschrijving in de juiste klasse. Indien tijdens of na de wedstrijd blijkt, dat is ingeschreven in een onjuiste klasse volgt diskwalificatie e/o verwijdering uit de uitslag.

Aansluitend op het inschrijven s.v.p. betalen onder vermelding van CDD 2020, naam voorjager en naam hond.

De volgorde ontvangst van de betaling bepaalt de volgorde van de inschrijving,

Voorjagers met een Curly Coated Retriever of een Chesapeake Bay Retriever hebben voorrang bij het inschrijven.

Inzenden van dit formulier houdt in:

  • De eigenaar en de voorjager verklaren kennis te hebben genomen van het Jachtproeven Reglement van de CCRCN en het COVID-19 Reglement en verklaren deze reglementen te aanvaarden.
  • De voorjager aanvaardt de verplichting om op de dag van de proeven de ingevulde gezondheidsverklaring COVID-19 ’s morgens in te leveren bij het secretariaat.
  • De eigenaar aanvaardt de procedures m.b.t. een eventuele annulering.
  • De eigenaar en de voorjager geven de CCRCN toestemming voor het verwerken van de uitslagen, voorzien van foto’s, voor publicatie in de clubmedia.

Voor de CCRCN AVG verklaring zie website CCRCN.

Curly Coated Retriever Club Nederland

NL58 INGB 0009 1427 78 ten name van de Curly Coated Retriever Club Nederland

BIC INGBNL2A

penningmeester@curlycoatedretriever.net/ secretaris@curlycoatedretriever.net

captcharefresh