Aanmelding lidmaatschap van de Curly Coated Retriever Club Nederland

Hieronder graag de gegevens invullen van uw hond (indien van toepassing). Als u nog geen hond heeft laat u deze vakken leeg.

(Gezinslid: op uw adres woont al een CCRCN-lid; een gezinslid ontvangt geen Clubblad)

De CCRCN vraagt de leden om in te stemmen met automatische incasso. Als u in Nederland of ander Euroland woont: bent u bereid de CCRCN te machtigen de contributie innen?
Indien ja: u krijgt van de ledenadministratie een formulier gemaild dat u ondertekend per post kunt terugsturen.

Bedankt voor het invullen van het formulier. U ontvangt een bevestigingsmail van de ledenadministratie over de verdere procedure.
Door lid te worden van de Curly Coated Retriever Club Nederland ( CCRCN ) verklaart u zich akkoord met de Statuten, Reglementen en de Privacy Verklaring zoals weergegeven op de website van de Curly Coated Retriever Club Nederland onder het hoofdstuk 'De vereniging'.

captcha