Curly Weekend 2021

Kampioenschapsclubmatch en DoeDag Georganiseerd door de Curly Coated Retriever Club Nederland 18 en 19 september 2021 De Waltakke, Bolksbeekweg 7, 7241PH Lochem. Deadline voor aanmelden Kampioenschapsclubmatch: 15 augustus 2021. Deadline voor aanmelden DoeDag: 29 augustus 2021. Voor elke deelnemende hond een formulier invullen.

Eigenaar

Hond

Als u alleen inschrijft voor de DoeDag kunt u bij de in te vullen gegevens volstaan met het invullen t/m de stamboomnaam van uw hond. 

Kampioenschapsclubmatch Lochem, De Waltakke, 18 september 2021     

Keurmeester Dinanda Mensink.

Leden CCRCN: Inschrijfgeld voor pups (doen niet mee aan de CAC competitie) en veteranen (mits 10 jaar of ouder) €25,00,voor alle andere klassen €40,00, tweede hond van dezelfde eigenaar €35,00, derde en volgende hond €30,00.

Koppelklasse, fokkerijklasse en nakomelingenklasse: gratis.

Niet-leden CCRCN: Inschrijfgeld voor pups (doen niet mee aan de CAC competitie) en veteranen (mits 10 jaar of ouder) €30,00,voor alle andere klassen €45,00, tweede hond van dezelfde eigenaar €40,00, derde en volgende hond €35,00.

Koppelklasse, fokkerijklasse en nakomelingenklasse: gratis.

Voor de Gebruikshondenklasse en de Kampioensklasse moet de hond aantonen gekwalifieerd te zijn. Mail de gebruikshondenverklaring of het kampioensdiploma naar secretaris@curlycoatedretriever.net. Zonder dit bewijs wordt de hond ingeschreven in de Open klasse.

Koppelklasse -- Bovengemelde hond wordt ook ingeschreven voor de Koppelklasse.
Reu en teef van dezelfde eerste eigenaar -- gratis

Fokkerijklasse – 3-5 honden gefokt door dezelfde fokker Bovengenoemde hond wordt ook aangemeld voor de Fokkerijklasse

Nakomelingenklasse -- Bovengemelde hond wordt ook ingeschreven voor de Nakomelingenklasse -- Reu of teef met minimaal drie, maximaal vijf eerste generatie nakomelingen; gratis

DoeDag Lochem, De Waltakke, 19 september

Inschrijfgeld leden CCRCN € 5,00

Inschrijfgeld niet-leden CCRCN € 15,00

Voor de Kampioenschapsclubmatch gelden de regels van de Raad van Beheer en de FCI.
Deze regels worden geacht deel uit te maken van dit formulier.
Door inzenden verklaar ik de regels te kennen en te aanvaarden.

Inzenden verplicht tot betalen. Bij verhindering, om welke reden dan ook, kan geen beroep worden gedaan op restitutie.

Bij inzending verklaart u geen bezwaar te hebben tegen publicatie van foto’s en/of uitslagen van het Club Weekend op de website van de CCRCN, in de Curly Express en op de Facebook pagina van de CCRCN.

Voor de CCRCN AVG verklaring zie website CCRCN.

Curly Coated Retriever Club Nederland
NL58 INGB 0009 1427 78 ten name van de Curly Coated Retriever Club Nederland
BIC INGBNL2A
penningmeester@curlycoatedretriever.net/ secretaris@curlycoatedretriever.net

captcharefresh