Fok- en Pupinfo

De fokkers aangesloten bij de Curly Coated Retriever Club Nederland houden zich aan dit Verenigingsfokreglement.

Informatie voor fokkers
Nesten gefokt volgens de afspraken in het fokreglement kunnen worden gepubliceerd in de Curly Express en op de website.
Voor de ras administratie en vermelding wordt de fokker verzocht kopieën de volgende papieren van de reu en de teef te sturen of te mailen naar het secretariaat: 
- stamboom en registratiebewijs
- HD-uitslag (zie fokreglement 4.3)
- geldige uitslag oogonderzoek (zie fokreglement 4.3)
- tentoonstellingsresultaten (zie fokreglement 7.1)
- evt. werkresultaten
- evt. uitslagen overige gezondheidsonderzoeken

Fokkers kunnen hun te verwachten nest alvast aanmelden bij het secretariaat door het toesturen van boven vermelde informatie en de verwachte geboortedatum.
Op het moment dat de teef drachtig blijkt te zijn kan het aanstaande nest worden aangekondigd op de website. Belangstellenden die zich bij de club hebben aangemeld zullen dan geïnformeerd worden over het aanstaande nest. 
Zodra het nest is geboren, geeft de fokker de gegevens door aan het secretariaat en kan de nestvermelding worden aangepast.
Daarna kunnen er regelmatig foto's van de pups worden geplaatst en kan het aantal nog beschikbare pups worden aangepast. 
De kosten van vermelding op de website bedragen € 45,-- per nest over te maken op IBAN: NL58INGB0009142778 t.n.v. Curly Coated Retriever Club Nederland onder vermelding van 'nest vermelding website'. 

Informatie voor pupkopers
Garantie geven op een levend wezen is onmogelijk, maar bij de nesten die op deze website worden vermeld is alle aandacht besteed aan gezondheid, welzijn en exterieur.
Alleen nesten die voldoen aan de eisen van ons Verenigings Fokreglement worden op deze site geplaatst.
Voor informatie over nesten kijk op de pagina nesten of fokkers.