Ledenadministratie

Conny Witteveen- Smit
ledenadministratie@curlycoatedretriever.net,

Nieuwe leden kunnen zich via het online formulier aanmelden.

Voor hoofdleden is de contributie €25 per kalenderjaar (per 1 januari 2020 €30 per kalenderjaar) en voor leden met een adres in het buitenland €30 (per 1 januari 2020 €35 per kalenderjaar).
Voor gezinsleden, wonend op hetzelfde adres als een hoofdlid (gezinsleden hebben alle rechten als lid, maar krijgen geen Clubblad) is de contributie €12,50 per kalenderjaar.

Wie lid wordt na 1 juli is voor het lopende jaar de helft van de contributie verschuldigd.

De CCRCN vraagt de leden om in te stemmen met automatische incasso, omdat dat voor de vereniging het handigste en het goedkoopste is. Leden die de contributie liever zelf overmaken zijn jaarlijks €2,50 administratiekosten verschuldigd.

Het formulier om in stemmen met automatische incasso vindt u hier. Stuur het ingevuld en ondertekend naar het aangegeven adres.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 

Het lidmaatschap van de CCRCN kan gedurende het jaar ingaan en loopt af per 31 december. Het lidmaatschap en de betalingsplicht worden elk jaar stilzwijgend verlengd.

Opzegging van het lidmaatschap per 1 januari dient te schriftelijk geschieden voor 1 december van het voorafgaande jaar.
Bij verhuizing graag het nieuwe adres doorgeven aan ledenzaken.