Voorwaarden inschrijving

Regels Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland

 

- De inzender verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is ingeënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is.

- De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de hiervoor omschreven omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.

- De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond, indien in Nederland geboren na 30 april 1989 of in het buitenland geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, of indien geboren na 1 oktober 1996 in welk land dan ook, niet aan de oren is gecoupeerd. Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement.

-Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.

  

Kennel Club rules

 - The exhibitor states that the dog is completely vaccinated against distemper, parvo, leptospirose and HCC and, coming from abroad, against rabies. Proof of vaccination can be asked for.

- The exhibitor states that the dog he has entered has not, to his knowledge, during the last 12 weeks been in circumstances where there might have been danger of infection with canine distemper, or any other infectious disease, and that he will not present his dog if such circumstances should occur between now and the day of the Show.

- The exhibitor states that the dog he has entered – if born in the Netherlands after 30 April 1989, or in another country after the legal ban on cropping was in force there, or if born after 1 October 1996 in any country whatsoever – has not had its ears cropped. A dog that has had its tail docked and was born in the Netherlands after 31 August 2001 or abroad after the legal ban on cropping was in force cannot participate in the exhibition. Dogs with docked tails can participate in this show providing the docking was the result of a medical necessity. The statement concerning the required amputation has to be entered in the European animal passport by a practicing veterinarian. This statement should be made available for inspection during the exhibition.

- The exhibitor undertakes to pay the entry fee.