Geschiedenis van de CCRCN


De Curly Coated Retriever Club Nederland is ontstaan uit de Curly commissie van de Flatcoated Retriever Club (FRC). Deze commissie bestond sinds 1990 en sinds 1991 bestaat het mededelingen blad 'Curly Express', en verdwenen de Curly mededelingen uit de Flatcoat Koerier. De commissie hield een ras administratie bij en gaf voorlichting en informatie aan belangstellenden, organiseerde wandelingen en familie- en doe dagen. Alleen de clubmatch werd nog gehouden tijdens de Kampioenschaps Clubmatch van de FRC. In 2004 kwam het verzoek van de FRC of wij wilde onderzoeken of het tijd was om op eigen benen te gaan staan, en in september 2005 is de CCRCN opgericht. Het duurde echter nog tot 2007 voordat we de status 'Erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland' kregen. 
Het doel van de Curly Coated Retriever Club Nederland is de instandhouding en verbetering van het ras, de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de Curly's en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras. Tevens bevorderd de club het contact tussen fokkers en liefhebbers van de Curly Coated Retriever.

Bestuur


Het bestuur van de vereniging bestaat uit vijf personen.

Voorzitter

Dirk Keizer
E-mail: voorzitter@curlycoatedretriever.net

Secretaris
Hannie Warendorf
Oranjepolderhof 23
2493 VC Den Haag
E-mail: secretaris@curlycoatedretriever.net
Telefoon: 070 3964588 / 0625496373                            

Penningmeester
Conny Witteveen- Smit
Giro 9142778
t.n.v. Curly Coated Retriever Cie te Enschede
IBAN: NL58INGB0009142778
BIC: INGBNL2A
E-mail: witteveen@curlycoateretriever.net
Telefoon: 053 4355498

Lid & Ledenadministratie
Hedwig de Werd
E-mail: ledenadministratie@curlycoatedretriever.net

Lid

Thea de Bruin

E-mail: thea@curlycoatedretriever.net

Ereleden


Janneke Leunissen-Rooseboom
Harm van Egmond †
Ineke van Beekum †

 

Clubblad


De CCRCN heeft een eigen clubblad, de "Curly Express", dit blad verschijnt vier keer per jaar.

De redactie van het clubblad wordt verzorgd door: 

Piet en Dieneke Kerkvliet
Koetsiersweg 12
2171 NL Sassenheim
tel Piet 0644297049
tel Dieneke 0650936907
email: curlyexpress@icloud.com