Lid worden

Via het lidmaatschap van de CCRCN steunt u de vereniging, en daarmee de doelstelling van de club, namelijk het in stand houden en verbeteren van het ras, en waken over de gezondheid van het ras. Verder brengt de vereniging leden en liefhebbers van het ras samen door het organiseren van lezingen, wandelingen, clubweekenden en andere activiteiten. Vier keer per jaar verschijnt de "Curly Express", een mooi en informatief clubblad wat alle leden toegestuurd krijgen. Gezinsleden (gezinsleden zijn zij die met een lid zijn getrouwd of daarmee duurzaam samenleven en die als zodanig zijn toegelaten) krijgen geen clubblad en betalen een gereduceerde contributie.

Het lidmaatschap van de CCRCN kan op elk gewenst moment ingaan. Hiervoor kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier dat u hier kunt downloaden. Vul het formulier in, vergeet uw handtekening niet en stuur dit formulier naar de ledenadministratie.
Het lidmaatschap én de betalingsplicht wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.

Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie:
Hedwig de Werd
E-mail: ledenadministratie@curlycoatedretriever.net

Tel: 0297-340742

Uw opzegging dient vóór 1 december binnen te zijn